Іздеу
Версия для слабовидящих
Кері байланыс
20.04.2017

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы отырысында бекітілген терминдер тізбесі


Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы отырысында бекітілген терминдер тізбесі

 

Орыс тілінде

Қазақ тілінде

Әртүрлі салада қолданылатын шеттілдерінен енген терминдер

1.

абзац

абзац

2.

аккумулятор

аккумулятор

3. 

актер

актер

4.

андроид

андроид

5.

анонс

анонс

6. 

антенна

антенна

7.

аппарат

аппарат

8.

арена

арена; алаң

9. 

архив 

архив, мұрағат

10.

аудио

аудио

11. 

балерина

балерина

12. 

балетмейстер

балетмейстер

13.

баритон

баритон

14.

бизнес-класс

бизнес-класс

15.

велосипед

велосипед

16. 

виртуальный

виртуалды

17.

галстук

галстук

18.

гимн

гимн; әнұран

19.

гипотеза

гипотеза

20.

глоссарий

глоссарий

21.

грим

грим

22. 

диета

диета

23.

дизайнер

дизайнер

24.

журнал

журнал

25. 

идентификация

идентификациялау, сәйкестендіру

26.

интернет

интернет

27.

композитор

композитор

28. 

компьютер

компьютер

29. 

лимит

лимит

30. 

логика

логика

31. 

маркер

маркер

32. 

массаж

массаж

33. 

микшер

микшер

34. 

мобильный

мобильді

35. 

модератор

модератор

36. 

монета

монета

37.

монтаж

монтаж

38. 

музей

музей

39.

пианино

пианино

40.

постулат

постулат

41. 

ревизия

ревизия

42.

ревизор

ревизор

43.

типизация

типтендіру

44.

типовой

типтік

45.

фонтан

фонтан

46.

фортепиано

фортепиано

47.

хирург

хирург

 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі тарапынан ұсынылған терминдер

1. 

адекватное лечение

адекватты емдеу (мед.)

 2.

адекватное состояние

адекватты жағдай (мед.)

 3.

вирусный гепатит

вирусты гепатит

 4.

здоровая конкуренция

адал бәсекелестік

 5.

здоровый образ жизни

саламатты өмір салты

 6.

клинико-затратная группа

клиникалық-шығындық топ

 7.

костный мозг

сүйек кемігі

 8.

нежелательная беременность

қалаусыз жүктілік

 9.

оперативное реагирование

жедел ден қою

 10.

родственный донор

туыстық донор

 11.

свободная зона от гриппа (от малярии)

тұмаудан (безгектен) таза аймақ

 12

стерильный

стерильді

 13.

травматизм

жарақаттанушылық

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

Статистика комитеті тарапынан ұсынылған терминдер

14. 

контент

контент

15.

конфиденциальность данных

деректердің құпиялылығы

16.

корреляционный анализ

корреляциялық талдау

17.

ненормализованные данные

нормаланбаған деректер

18. 

обработка данных обследования

зерттеу деректерін өңдеу

19.

окончательные данные

түпкілікті деректер

20. 

периодичность формы

нысанның кезеңділігі

21.

построение (структура) статистического показателя

статистикалық көрсеткіштің түзілісі (құрылымы)

22. 

невероятностные методы

бейықтимал әдістер

23.

стратифицированный

стратификацияланған

24.

предельная ошибка

шекті қате

25.

транзакционная база

транзакциялық қор

26.

акроним

акроним

27.

визуалированные данные (таблицы)

көрнекіленген деректер (кестелер)

28.

инфологическая статистическая метаинформация

инфологиялық статистикалық метаақпарат

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі тарапынан

ұсынылған терминдер

29 .

беспошлинный ввоз

баж салығынсыз әкелу

30. 

валовые издержки

жалпы шығасы

31.

годовой расчетный показатель

жылдық есептік көрсеткіш

32.

грузовая накладная

жүкқұжаты

33.

дебет

дебет

34.

дебетование

дебеттеу

35.

дебитор

дебитор

36.

заемщик

қарыз алушы

37.

запрос

сауал; сұрау салу

38.

излишек

артық шығу

39.

поручитель

кепілгер

40.

право собственности

меншік құқығы

41.

спрос

сұраныс

42. 

фиксированный

тіркелген

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі тарапынан

ұсынылған терминдер

 43.

целевое назначение

нысаналы мақсат

 44.

замещение должности

қызметке орналасу

 45.

упрек

кінә тағу

 

Күн тәртібінен алынып тасталған және пысықтап, қайта қарауға ұсыну ұсынылған терминдер тізбесі

 

Орыс тілінде

Қазақ тілінде

 

Әр түрлі салада қолданылатын шеттілдерінен енген терминдер

1. 

классификация

классификация, жіктеу, сыныптау

 2.

компонент

компонент, құрамдас, құрауыш, сыңар

 3.

процесс

процесс, үдеріс

 4.

режим

режим, режім

 5.

сигнал

сигнал, белгі, дабыл

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі тарапынан ұсынылған терминдер

 6.

летальность от травматизма

жарақаттанушылықтан өлім

  7. 

комплектация

жинақтама; жинақтау

 8.

комплектующий

жинақтаушы

 9.

отпуск (лекарственных средств)

беру, босату (дәрілік заттарды)

 10.

пересадка (органов)

ауыстырып қондыру (ағзаларды)

 11.

полагать

пайымдау

12. 

потери (человеческие)

шығыны (адам)

 13.

профилактика, диагностика заболеваний

 аурулардың профилактикасы, диагностикасы

14 

реализация (лекарственных средств)

өткізу (дәрілік заттарды)

 

 15.

слухопротезирование

есту мүшесін протездеу

16. 

структура заболеваемости

сырқаттанушылық құрылымы

17. 

труднодоступный населенный пункт

жетуі қиын елді мекен

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау                комитеті тарапынан бекітуге ұсынылған терминдер

 

1.

Услуга

Қызмет көрсету

2.

Государственная услуга

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет

 

3.

Оказание государственной услуги

1. Мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну

2. Мемлекеттік қызмет көрсетуді жасау

4.

Условия договора

Шарттың талаптары

5.

Вертикальная мобильность

1. Тікелей жеделдету

2. Тік оқшаулық

6.

Приготовление и подготовка

Дайындау және дайындық

7.

Непосредственная поставка и прямая поставка

Тікелей және тура жеткізу

8.

Чувствительные товары

Сезімтал тауарлар

9.

Недобросовестный

Жосықсыз

10.

Законопослушный

1. Заңға мойынсынатын

2. Заңға бағынатын

11.

Номинальный

Бастапқы

12.

Продвижение документа

Құжатты ілгерілету

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің

Статистика комитеті тарапынан бекітуге ұсынылған терминдер

 

1.

индексация

индекстеу

2.

логирование

логтау

3.

переходник

ауыспалы

4.

вариация

вариация/түрлендірме

5.

срез

кесінді

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі тарапынан ұсынылған терминдер

 

1.

бенефициар

бенефициар

2.

валютное ограничение

валюталық шектеу

3.

выручка денежная

ақшалай түсім

4.

заем

қарыз

5.

консолидированный

шоғырландырылған

6.

конфиденциальность

конфиденциалдылық

 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

тарапынан бекітуге  ұсынылған терминдер

 

1.

динамичный

динамикалық

 

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму

министрлігі тарапынан ұсынылған терминдер

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Валовая добавленная стоимость

Высокая добавленная стоимость

Высокоуглеродистый феррохром

Градообразующий

Гранулированный чугун

Горнодобывающая промышленность

Деревообрабатывающая промышленность

Дооснащение

Древесина

Изделия

Индекс физического объема

Лебедка

Листовое стекло

Малогабаритный погрузчик

Мелкосортный прокатный стан

Натяжитель

Неисчерпаемые ресурсы

Нечистоты канализации

Поддон

Потенциал отрасли

Прут

Спад производства

Стекловата

Стружка

Текстильная промышленность

Шипы колес

Физический объем

Жалпы қосымша құн

Қосылған құны жоғары

Жоғары көміртекті феррохром

Қала құраушы

Түйіршіктелген шойын

Тау-кен өндіру өнеркәсібі

 

Ағаш өңдеу өнеркәсібі

 

Толық, жете жарақтандыру

Сүрек

Бұйым

Нақты көлем индексі

Жүкшығыр

Табақ шыны

Ықшам тиегіш

Ұсақ сұрыпты илемді орнақ

Кергіш

Сарқылмас ресурстар

Кәріздердің іркінділері

Табандық

Сала әлеуеті

Шыбық

Өндірістің артта қалуы

Шыны мақта

Кебек

Тоқыма өнеркәсібі

Дөңгелектердің бүртабаны

Нақты көлемі

Энергетика саласы бойынша

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ветроэнергетика

Возобновляемые источники энергии

Высокая энергоемкость

Генерирущая обородувания

Генерирующие мощности

Герметичности

Доразведка

Добыча

Маневренная мощность

Отвал

Отвод

Пауза безтоковая

Переобработка

Разделительный трансформатор

Разрыв мощности

Расхождение

Реагирование

Солнечная энергетика

Тревожная группа

Ускорение локальное

Уязвимость

Часовой

Электопотребления

Электроэнергия

Жел энергетикасы

Жаңартылатын энергия көздері

Жоғары энергиялық сыйымдылық

Жинақтаушы жабдық

Генерациялық қуаттар

Нығыздық

Жете барлау

Өндіру

Айналма қуаты

Үйінді

Илек

Тоқсыз кідіріс

Қайта өңдеу

Ажыратқыш трансформатор

Қуаттардың ара жігі

Айырмащылық

Ден қою

Күн энергетикасы

Дабыл тобы

Жергілікті үдеу

Осалдылық

Күзетші

Электр тұтыну

Электр энергиясы

Атом саласы бойынша

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

20.

Абсолютная погрешность измерения

Аномалия

Визуальный контроль

Выборка

Высокообогащенный уран

Обедненный уран

Захоронение отходов

Зона

Ключевая точка измерения

Критическая сборка

Мощность дозы

Облученный ядерный материал

Погрешность

Предел

Проба

Селективность

Удельная активность материала

Углубленное радиационное обследование

Горно-металлургический комплекс

Шексіз өлшеу қателігі

 

Ауытқулық

Көзбен шолып бақылау

Сұрыптау

Жоғары байытылған уран

Жұтаңдатылған уран

Қалдықтарды көму

Аймақ

Өлшеудің маңызды нүктесі

Қатерлі жинау

Мөлшердің қуаты

Сәулеленген ядролық материал

Қателік

Шек

Сынама

Бір бағытқа шоғырлану

Материалдың үлестік белсенділігі

Тереңдетілген радиациялық зерттеу

 

Тау-кен-металлургиялық кешен

Геология саласы бойынша

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Геологосъемка

Георазведка

Добыча

Доизучение площадей

Рациональное использование недр

Недра

Недропользования

Недропользователи

Сейсморазведочные работы

Геологическое доизучение

Геологоразведочные работы

Геологиялық түсіру

Геологиялық барлау

Өндіру

Алаңдарды жете зерттеу

Жер қойнауын тиімді пайдалану

Жер қойнауы

Жер қойнауын пайдалану

Жер қойнауын пайдаланушылар

Сейсмикалық барлау жұмыстары

Геологиялық жете зерттеу

Геологиялық барлау жұмыстары

Техникалық реттеу және метрология саласы бойынша

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Аффилированный

Калибровочных лабораторий

Метрологическая аттестация

Поверочные лаборатории

Подтверждения соответствия

Испытательные лаборатории

Аффилирленген, үлестес, тазартылған

Калибрлеу зертханалары

Метрологиялық аттестаттау

Салыстырып, тексеру зертханалары

Сәйкестікті растау

Сынақ зертханалары

Фармацевтика саласы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Лекарственные средства

Магазин оптики

Медицинское назначение

Медикаменты

Отечественные лекарственные средства

Фармацевтическая промышленность

Дәрілік заттар

Оптика дүкені

Медициналық мақсат

Медикаменттер

Отандық дәрілік құралдар

 

Фармацевтикалық өнеркәсіп